Escuchar

Proyectos y contratos

  • "L'escola promotora de salut: elaboració d'una guia didàctica per a la implantació d'una condició física orientada a la salut a l'escola", 2010-2011. Investigador principal: Pere Antoni Borràs Rotger. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Proyecto.
  • "L'escola promotora de salut: elaboració d'una guia didàctica per a la implantació d'una Educació Postural saludable a l'escola", 2010-2011. Investigador principal: Josep Vidal Conti. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Proyecto.
  • "L'escola promotora de salut: elaboració d'una guia didàctica per a la implantació d'una alimentació saludable a l'escola", 2010-2011. Investigador principal: Jaume Cantallops Ramón. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Proyecto.