Escuchar

Proyectos y contratos

  • "Registre audiovisual de simulacions docents d'estudiants d'Educació Física com a estrategia d'avaluació de l'aprenentatge dels esudiants d'Educació Primària", 2015. Investigador principal: Pere Antoni Borràs Rotger. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Universitat de les Illes Balears. Proyecto.
  • "Evaluacio?n del alumnado universitario respecto la mencio?n de Educacio?n Fi?sica", 2015. Investigador principal: Adrià Muntaner Mas. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Universitat de les Illes Balears. Proyecto.