Escuchar

Proyectos y contratos

  • "Una proposta d'adaptació a l'espai europeu d'educació superior de les assignatures educació física i la seva didàctica I i aprenentatge i desenvopupament motor i i II, que pertanyen a la titulació de mestre especialitat educació física.", 2005-2006. Investigador principal: Pere Palou Sampol. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Proyecto.