Escuchar

Proyectos y contratos

  • 002432 - "Estudi sobre les conductes violentes durant la pràctica esportiva dels estudiants de mestres en Educació Física de la UIB- Consell Insular de Mallorca-JVIN", 1998-1999. Investigador principal: Pere Palou Sampol. Joves Investigadors. Consell Insular de Mallorca. Proyecto.
  • "Estudi dels hàbits esportius dels universitaris", 1998-1999. Investigador principal: Francisco Javier Ponseti Verdaguer. Programa no específico. Universitat de les Illes Balears.
  • "Estudi sobre les conductes violentes durant la pràctica esportiva dels estudiants de mestre en educació física de la UIB", 1998-1999. Investigador principal: Borràs, P. A.. Joves Investigadors. Consell Insular de Mallorca Universitat de les Illes Balears. Proyecto.