Escuchar

Publicaciones en revistas

  • Palou P.; Borras P.A.;Ponseti X.; Vidal, J.; Torregrosa, M., "Intervenció per a la promoció d'actituds de fairplay en futbolistes cadets", "Apunts. Educació Física i Esports", Número 89, Páginas 15-22, 2007. Artículo.
  • Palou, P.; Ponsetí, X.; Borràs, P.; Vidal, J.; Cantallops, J., "L'Educacio Física i la seva aportació a l'educació integral de l'alumnat", "Còdol", Número 2, Páginas 20-22, 2007. Artículo.
  • Torregrosa M; Cruz J; Sousa C; Viladrich C; Villamarín F; Garcia A; Palou P, "La influencia de padres y madres en el compromiso deportivo de futbolistas jóvenes", "Revista Latinoamericana de Psicologia", Volumen 39, Número 2, Páginas 227-237, 2007. Artículo.
  • Palou, P.; Ponseti, F.X.; Borràs, P.A.; Vidal, J., "Evolució, descripció i perspectives de l'educació física i l'esport a les Illes Balears", "Anuari de l'educació i la formació a les Illes Balears", Número 2007, Páginas 82-94, 2007. Artículo.