Escuchar

Publicaciones en revistas

  • Palou P.; Ponseti X., "L'educació física més que esport", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 90, Páginas 6-11, 1998. Artículo.
  • Ponsetí, X.; Palou, P., "Jugam a beisbol a l'escola", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 91, Páginas 10-14, 1998. Artículo.
  • Palou, P.; Ponsetí, X.; Arrom, G., "L'aigua, un espai inmillorable per aprendre", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 91, Páginas 20-23, 1998. Artículo.
  • Ponseti, X.; Gili, M.; Palou, P.; Borrás, P.A., "Interes, motivos y actitudes hacia el deporte en adolescentes: diferencias en función del nivel de práctica", "Revista de Psicología del Deporte", Volumen 7, Número 2, Páginas 259-274, 1998. Artículo.
  • Ponseti X; Palou P, "El joc a l'escola (Utilització del joc dins la classe d'educació física)", "L'Arc, ICE de la Universitat de les Illes Balears", Número 6, Páginas 57-58, 1998. Artículo.
  • Carbonell, J.; López, E.; Ponseti, X.; Sanchis, Ll., "L'esport autòcton a l'escola. El tir de fona", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 91, Páginas 16-18, 1998. Artículo.