Tesis y trabajos de investigación

  • Jaime Cantallops Ramón, "Un programa aquàtic per contribuir a la millora de la qualitat de vida de persones amb discapacitat motriu. Un estudi de casos" [jaume.cantallops@uib.es]. Universitat de les Illes Balears (UIB), España, 2006. DEA.
  • Jaime Cantallops Ramón, "Elaboració i aplicació d'un programa aquàtic al CEE 'Pinyol Vermell' (ASPACE) de Mallorca". Universitat de les Illes Balears (UIB), España, 2006. Tesis doctoral.