Participación en congresos

  • Borràs, P.A.; Palou, P.; Vidal, J.. , "PROMOÇAO DA ESPORTIVIDAD E COMPORTAMENTOS RELACIONADOS COM O FAIR PLAY EM JOVENS JOGADORES DE FUTEBOL:UM ESTUDIO OBSERVACIONAL.". "24 CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO FISICA -FIEP 2009", FOZ DO IGUAZÚ, Brasil, 2009. Datos de publicación: FIEP BULLETIN ISSN-0256-6419 PAG 53. Presentación de comunicación.
  • Palou, P.; Vidal, J.; Borràs, P.A.. , "VALIDAÇAO DE UM QUESTIONARIO PARA DETERMINAR FACTORES DE RISCO PARA NOR DAS COSTAS 10-12 ANOS ESCOLARES". "24 CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO FISICA -FIEP 2009", FOZ DO IGUAZÚ, Brasil, 2009. Datos de publicación: FIEP BULLETIN ISSN-0256-6419 PAG 54. Presentación de comunicación.
  • Vidal, J.; Palou, P; Borràs, P.A.. , "DOR DAS COSTAS EM ESTUDANTES EM IDADE ESCOLARENTRE 10 E 12 ANOS". "24 CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO FISICA -FIEP 2009", FOZ DO IGUAZÚ, Brasil, 2009. Datos de publicación: FIEP BULLETIN ISSN-0256-6419 PAG 54. Presentación de comunicación.
  • Vidal, J.; Palou, P.; Borras, P.A.. , "DOR NAS COSTAS EM ESTUDANTES EM IDADE ESCOLAR ENTRE 10 E 12 ANOS". "24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO FISICA - FIEP 2009", FOZ DO IGUASSU (BRASIL), Brasil, 2009. Presentación de comunicación.
  • Borràs, P.A.. , "Evaluation of physical activity, physical condition and health profile in children". "international health a ware sympossium", madrid, España, 2009. Datos de publicación: Gonzalez-gross, M, (2009).Physical activity and health education in european schools. pp-154-155. Presentación de comunicación.