Participación en congresos

  • Palou Sampol P. , "Universitat i esport a les Balears. Paper de la Universitat de les Illes Balears en l'esport balear. Universiada'99". "V Jornades de les ciències de l'educació física i l'esport. L'activitat física: iniciació, perfeccionament, rendiment i recreació", Ciutadella, España, 1992. Datos de publicación: pp: 51-54, D.L.: MH 59/1992. Ponencia.
  • Palou Sampol P. . "Simposium Internacional de Filosofia de l'Esport", Barcelona, España, 1992. Sin especificar.
  • Palou Sampol P. , "La importancia de la informacion en el mundo del deporte". "Seminario Europeo sobre Informacion Deportiva", Madrid, España, 1992. Conferencia invitada.
  • Palou Sampol P. . "Curso de gestión y administracion del deporte universitario.", Badajoz, España, 1992. Sin especificar.