Participación en congresos

  • Palou Sampol P. . "Eduación Física de Base en las EUFP de EGB", Múrcia, España, 1986. Sin especificar.
  • Palou Sampol P. . "L'Educació Física avui", Barcelona, España, 1986. Sin especificar.